You Ask, We Answer (YAWA) | Mengapa Gangguan Air Mengambil Masa 4 Hari?

You Ask, We Answer Oktober 2021

1. Mengapa gangguan air (SSP1) mengambil masa selama 4 Hari? Bolehkah Air Selangor meningkatkan sumber supaya mereka boleh memendekkan kerja-kerja penyenggaran dari 4 hari ke 1-2 hari?

2. Adakah bekalan air kembali serta merta selepas paip dibuka?

3. Berapa banyak lagi gangguan air pengguna perlu jangkakan?

4. Bolehkah memastikan terdapatnya bekalan air sekunder sementara bekalan utama ditutup untuk penyenggaraan?

5. Mengapa informasi di website Henti Tugas berbeza dengan informasi di sosial media?


Video Cadangan