Disiarkan pada

Kadar Penyelarasan Kadar Tarif Air 6

Pada masa ini, kadar tarif bekalan air adalah lebih rendah daripada kos operasi penyedia perkhidmatan air dalam membekalkan air terawat yang bersih dan selamat kepada para pengguna.

Penyelarasan kadar tarif bekalan air penting agar penyedia perkhidmatan air mempunyai dana yang mencukupi untuk membangunkan infrastruktur sistem bekalan air dan menyenggara aset-aset yang sedia ada.

Mari fahami dengan lebih mendalam mengenai kepentingan pelarasan kadar tarif bekalan air dan impaknya terhadap keberkesanan operasi penyedia perkhidmatan air dalam memberi pengalaman yang terbaik kepada pengguna.

#Airselangor