Disiarkan pada

Komitmen Kelestarian Air Selangor

Air Selangor menyokong semua 17 Matlamat Pembangunan Mampan atau “Sustainable Development Goals” (SDG) oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Sokongan ini diterjemahkan melalui komitmen untuk mencapai lima (5) matlamat utama yang berkait rapat dengan operasi kami iaitu Matlamat Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6), Matlamat Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak (SDG 8), Matlamat Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab (SDG 12), Matlamat Perubahan Iklim (SDG 13) serta Matlamat Keamanan, Keadilan Dan Institusi Yang Kukuh (SDG 16).

#AirSelangor #SustainableDevelopmentGoals

entry-img