Disiarkan pada

Pelancaran Visi Tenaga Net Zero 2040

Air Selangor berbesar hati dengan kehadiran Menteri Besar Selangor, YAB Dato’ Seri Amirudin Shari untuk menyempurnakan Majlis Pelancaran Visi Tenaga Net Zero 2040 Air Selangor yang bertempat di Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 2 (SSP2), Bestari Jaya baru-baru ini. Pelancaran ini menandakan komitmen Air Selangor ke arah penggunaan tenaga lestari yang cekap bagi mencapai sasaran karbon sifar bersih menjelang 2040 dalam operasi perniagaan kami.

Inisiatif Visi Tenaga Net Zero mensasarkan penjanaan 1,460 GWh (gigawatt hour) tenaga elektrik hijau setiap tahun menjelang 2040. Ini melibatkan pengelakan 1,138,800,000 kg pelepasan gas CO2 (carbon avoidance) dan mengurangkan Indeks Tenaga Korporat sebanyak 15% dalam tempoh 15 tahun.

Visi Tenaga Net Zero 2040 ini merupakan komitmen Air Selangor dalam menyumbang kepada penurunan signifikan pelepasan gas rumah hijau (greenhouse gas – GHG) yang selari serta menyokong sepenuhnya inisiatif kerajaan negeri Selangor dan Malaysia. Komitmen ini sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) 13 – Tindakan Iklim (Climate Action) oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN), menekankan kepentingan mendepani cabaran berkaitan iklim.