Peranan dan tanggungjawab penyedia perkhidmatan air yang terbesar di Malaysia iaitu Air Selangor

Encik Kelvin Siew, Pemangku Pengarah merangkap Ketua Operasi dan Ketua Jabatan Pengagihan, Air Selangor dan Encik Ir. Azlan Abdullah, Ketua Jabatan Pengeluaran, Air Selangor bercakap mengenai topik peranan dan tanggungjawab penyedia perkhidmatan air yang terbesar di Malaysia iaitu Air Selangor.


Suggested Videos