Posted on

Dialog Let’s Talk Leadership – 28 November 2021

Dialog Let’s Talk Leadership yang telah berlangsung pada 25 November 2021 bertujuan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dengan berkongsi pandangan tentang arah aliran baru dan kisah kejayaan dalam membina pasukan kami ke arah perkhidmatan pelanggan profesional yang lebih baik.

Mempamerkan konsep ‘rancangan bual bicara’, program ini telah dikendalikan oleh Ben Ibrahim dengan panel terdiri daripada pemimpin dan pakar industri iaitu Datuk Ir Megat Jalaluddin (Ketua Pegawai Peruncitan, Tenaga Nasional Berhad), En Abdul Halem Mat Som (Ketua Bahagian Pengalaman Pelanggan, Air Selangor), En Khairul Akmal Bin Hassan Basri (Pengurus Besar, Strategi Pengalaman Pelanggan & Perjalanan Pelanggan, Telekom Malaysia), Cik Emily Sheela Koshy (Ketua Perhubungan Pelanggan & Jaminan Kualiti, Malaysian Airlines), En Kenneth Soh (Pengurus Kanan, Pemasaran, Shopee Malaysia), dan Dr Rabiatul Adawiyah Binti Nasir (Pensyarah Kanan, UiTM).

Ini adalah salah satu inisiatif Air Selangor untuk mengukuhkan lagi komitmen kami supaya dapat menyediakan pengalaman perkhidmatan pelanggan yang cekap kepada semua pelanggan kami.

______________

The Let’s Talk Leadership Dialogue that took place on 25 November 2021 is to enhance a culture of learning by sharing insights on new trends and success stories in building our team towards better customer service professionals.

Showcasing the concept of a ‘talk show’, the programme was conducted by Ben Ibrahim with panel of industry leaders and experts namely Datuk Ir Megat Jalaluddin (Chief Retail Officer, Tenaga Nasional Berhad), En Abdul Halem Mat Som (Head of Customer Experience Division, Air Selangor), En Khairul Akmal Bin Hassan Basri (General Manager, Customer Experience Strategy & Customer Journey, Telekom Malaysia), Ms Emily Sheela Koshy (Head of Customer Relations & Quality Assurance, Malaysian Airlines), En Kenneth Soh (Senior Manager, Marketing, Shopee Malaysia), and Dr Rabiatul Adawiyah Binti Nasir (Senior Lecturer, UiTM).

This is one of Air Selangor’s initiatives to further strengthen our commitment to provide an efficient customer service experience to all our customers.

#AirSelangor #JoyinEveryDrop

Tags:

Event