Disiarkan pada

Hari Malaysia 2021

Tidak kira bangsa, agama, latar belakang dan fahaman, marilah kita sama-sama meraikan kepelbagaian sebagai rakyat Malaysia.

Selamat Hari Malaysia.

______________

Regardless of race, religion, background and creed, let us all embrace our diversity as rakyat Malaysia.

Happy Malaysia Day.

#AirSelangor #JoyInEveryDrop #SetiapTitisBermakna