Disiarkan pada

Inisiatif ‘Sesama Mara’ – 31 October 2021

Sempena sambutan Hari Deepavali, Air Selangor terus menggerakkan inisiatif Sesama Mara melalui penyerahan bantuan 200 unit Box of Hope dalam bentuk barangan makanan dan keperluan asas melalui Yayasan Food Bank Malaysia sekitar Jeram, Sungai Pelek dan Kapar.

Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang telah menghulurkan sumbangan ikhlas bagi menjayakan program ini. Kami berharap ini dapat membantu komuniti setempat dalam meringankan beban mereka.

Program Box of Hope Air Selangor ini diteruskan dari semasa ke semasa dan anda boleh sama-sama menyumbang melalui akaun bank CIMB Bank Berhad – 8007985118. Pastikan anda mencatatkan nota ‘Bantuan Inisiatif Box of Hope’ semasa membuat transaksi dan e-mel ke communication@airselangor.com

______________

In conjunction with Deepavali, Air Selangor continued on their Sesama Mara initiative by handing over 200 units of Box of Hope in the form of food items and basic necessities through Yayasan Food Bank Malaysia around Jeram, Sungai Pelek and Kapar

Thank you to all who have sincerely donated to make this programme a success. We hope this can help the local community in easing their burden.

Box of Hope is an on-going programme and you can lend a helping hand by contributing through our CIMB Bank Berhad’s bank account – 8007985118. Make sure you write down ‘Bantuan Inisiatif Box of Hope’ when making the transaction and e-mail to communication@airselangor.com

#AirSelangor #SesamaMara