Disiarkan pada

Kelangsungan bekalan air 

Air Selangor terus melakukan pelaburan yang berterusan bagi menambah baik infrastruktur air demi kelangsungan bekalan air untuk kita dan generasi akan datang.

Selain menjamin kualiti air serta bekalan air yang lestari, langkah-langkah proaktif ini bertujuan mencapai visi Air Selangor untuk menjadi penyedia perkhidmatan air terunggul di Asia menjelang 2030.

Dapatkan lebih banyak info menarik mengenai air dan Air Selangor

di Hydro Hub kami di hydrohub.airselangor.com, platform kandungan sehenti untuk semua.

#AirSelangor