Disiarkan pada

Matlamat Pembangunan Mampan (SDG)

Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu merupakan agenda pembangunan lestari yang sejajar dengan misi kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada semua pelanggan dalam menyediakan air terawat yang bersih dan selamat.

Lima SDG yang menjadi fokus kami adalah Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6), Pekerjaan yang Sesuai dan Pembangunan Ekonomi (SDG 😎, Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab (SDG 12), Tindakan Iklim (SDG 13) serta Keamanan, Keadilan dan Pertubuhan Kukuh (SDG 16).

Layari Hydro Hub, hydrohub.airselangor.com, untuk lebih banyak info menarik tentang air.

#AirSelangor