Disiarkan pada

Menoreka Ekosistem Air yang Dinamik

Dalam ekosistem air yang dinamik, kerjasama dan penyelarasan antara pelbagai agensi dan pihak berkuasa penting untuk menghasilkan air terawat yang bersih dan selamat untuk diagihkan kepada pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Air Selangor komited dalam memastikan pemuliharaan sumber air mentah ke arah mewujudkan masa depan yang mampan untuk para pengguna kami.

#AirSelangor #JoyInEveryDrop