Disiarkan pada

Notis Makluman 29 September 2022

Kami ingin memaklumkan bahawa bermula 1 Januari 2023, Air Selangor tidak lagi menerima pembayaran bil air menggunakan cek. Ini termasuk pembayaran menggunakan cek peribadi, cek juruwang atau syarikat dan deraf bank.

Semua jenis pembayaran lain masih boleh dibuat secara dalam talian atau melalui mana-mana ejen bayaran terpilih Air Selangor.

#AirSelangor