Disiarkan pada

Notis Makluman: penangguhan kerja-kerja penyenggaraan berjadual Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Selangor Fasa 1 (SSP1)

Merujuk kepada maklumat berkenaan kerja-kerja penyenggaraan berjadual Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Selangor Fasa 1 (SSP1), Air Selangor ingin memaklumkan bahawa kerja-kerja penyenggaraan ini akan dipinda ke satu tarikh baharu yang akan diumumkan kelak.

Untuk sebarang maklumat terkini, sila rujuk:
✅Laman web: www.airselangor.com/.
✅Facebook: www.facebook.com/airselangor
✅Instagram: https://instagram.com/airselangor/
✅X: https://twitter.com/air_selangor

Referring to the information regarding the scheduled maintenance works of Sungai Selangor Water Treatment Plant (LRA) Phase 1 (SSP1), Air Selangor would like to inform that these maintenance works will be moved to a new date that will be announced later.

For any updated information, please refer to:
✅Website: www.airselangor.com
✅Facebook: www.facebook.com/airselangor
✅Instagram: https://instagram.com/airselangor/
✅X: https://twitter.com/air_selangor

#AirSelangor