Disiarkan pada

Peranan & Tanggungjawab: Abstraksi Air

Air mentah yang diabstrak dari sumber air akan melalui proses rawatan air terlebih dahulu.

Pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam memantau kualiti sumber air dan mengawal selia proses rawatan air bagi memastikan air yang disalurkan kepada pengguna adalah bersih dan selamat untuk digunakan.

#AirSelangor