Disiarkan pada

Peranan & Tanggungjawab: Bekalan Air Bersih

Air Selangor bekerjasama dengan badan pengawal selia industri perkhidmatan air negara dalam kerja-kerja penaikan taraf dan penyenggaraan aset sistem bekalan air. Kerja-kerja ini dilaksanakan secara berjadual bagi memastikan sistem bekalan air berada pada tahap optimum serta dapat meningkatkan kecekapan operasi kami dalam menyalurkan air terawat yang bersih dan selamat kepada 8.4 juta pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

#AirSelangor