Disiarkan pada

Peranan & Tanggungjawab: Kualiti Air Terawar

Penggunaan sistem teknologi yang terkini telah membantu Air Selangor dalam menyediakan bekalan air terawat yang bersih dan selamat serta menepati Piawaian Air Minum Kebangsaan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

#AirSelangor