Posted on

Program Air Selangor River Care – 22 November 2021

Air Selangor sekali lagi telah menganjurkan program Air Selangor River Care bersama penduduk Kampung Gombak, Rawang di sekitar Sungai Kuang pada 20 November 2021 sempena minggu Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE).

Program Air Selangor River Care ini telah dihadiri lebih kurang 60 peserta yang terdiri daripada penduduk Kampung Gombak, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Friends of Rivers (FoR), serta warga kerja Air Selangor daripada Seksyen HSE, Pejabat Wilayah Utara (NRO) dan Pasukan Khas Lembangan dan Alur Air (PAKAR).

Program ini merupakan satu inisiatif untuk meningkatkan kesedaran dan menanamkan sikap bertanggungjawab untuk memulihara dan memelihara sungai dalam kalangan komuniti yang tinggal berhampiran di kawasan lembangan sungai.

______________

Air Selangor has once again organised the Air Selangor River Care programme with the residents of Kampung Gombak, Rawang in Sungai Kuang on 20 November 2021 in conjunction with its Health, Safety and Environment (HSE) week.

The Air Selangor River Care programme was attended by around 60 participants consisting of residents of Kampung Gombak, non-governmental organisation (NGO) Friends of Rivers (FoR), as well as Air Selangor staff from the HSE Section, Northern Region Office (NRO) and Pasukan Khas Lembangan dan Alur Air (PAKAR).

The programme is an initiative to raise awareness and instill a responsible attitude to conserve and preserve rivers among the communities living nearby the river basin area.

#AirSelangor #JoyInEveryDrop #KitaJagaAir #SetiapTitisBermakna

Tags:

Sesama Mara