Disiarkan pada

Selamat Hari Bumi 2022

Kita semua memainkan peranan penting dalam memulihara sumber air untuk masa hadapan bumi yang mampan.

Selamat Hari Bumi Sedunia.

#AirSelangor #JoyinEveryDrop #SelamatHariBumiSedunia