Posted on

#SembangKalauBimbang – Brendan Gan shoutout

Berkongsi perasaan dan masalah anda secara terbuka perlu jadi perkara biasa. Bersama, kita boleh mencetuskan perubahan kepada stigma terhadap kesihatan mental.

Ketahui bagaimana anda boleh menyertai perbualan #SembangKalauBimbang bersama @brendangan dan Sembang Squad kami.

Untuk maklumat lanjut, layari www.airselangor.com/sembangkalaubimbang.

—-

Discussing your feelings and struggles openly should be considered acceptable. Together, we can make a difference in addressing the stigma around mental health.

Discover how you can participate in the #SembangKalauBimbang conversation, along with @brendangan and our Sembang Squad.

For further details, visit www.airselangor.com/sembangkalaubimbang.