Disiarkan pada

Ulang Tahun Hari Keputeraan ke-63 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI

Merafak Sembah dan Setinggi-Tinggi Tahniah Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan ke-63 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI.

Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, dirahmati dan dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah s.w.t.

Daulat Tuanku.