Air Selangor & Sustainability: Present & Future Initiatives

‘Air Selangor & Sustainability: Present & Future Initiatives’ merupakan sebuah majllis untuk berkongsi mengenai inisiatif kelestarian yang boleh dilaksanakan oleh para pemain industri air di negara ini. Turut bersama dalam inisiatif kelestarian ini adalah wakil daripada ‘Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC)’ dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).


Suggested Videos